Informacje dla przedstawicieli mediów

Dodane przez: Redaktor tzostrovia 7 kwietnia, 2021

TŻ Ostrovia S.A. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – w związku z pandemią COVID-19 – na meczach rozgrywanych w ścisłym reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności, może być akredytowanych maksymalnie 5 dziennikarzy/fotoreporterów.

Proces akredytacyjny o akredytacje jednorazowe na sezon 2021 będzie prowadzony oddzielnie przed każdym meczem drużyny Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Wnioski dotyczące akredytacji jednorazowych będą przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed datą meczu mailowo na adres akredytacje@tzostrovia.pl

Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji jednorazowych będą przesyłane drogą elektroniczną (adres e-mail) najpóźniej 24 godziny przed zawodami. Klub może odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny odmowy.

Formularz akredytacyjny

Przedstawiciele mediów pracują wyłącznie w wydzielonej strefie z zachowaniem poniższych rygorów:
– każde miejsce prasowe jest oddzielone od siebie o co najmniej 2 m;
– osoby przebywające w tej strefie nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów;
– osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne;
– osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie wchodzą na stadion osobnym wydzielonym wejściem, przy którym mają obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.