Nowy Regulamin Przynależności Klubowej PZM. Więcej instytucji „gościa”

Dodane przez: Redaktor tzostrovia 1 maja, 2020

Sezon 2020 przez pandemię koronawirusa może zostać wywrócony do góry nogami. Polski Związek Motorowy właśnie opublikował nowy Regulamin Przynależności Klubowej. Znalazło się w nim wiele ważnych zmian, łączy z instytucją gościa w PGE Ekstralidze.

W dobie pandemii start obcokrajowców w polskich ligach może być utrudniony albo w wielu przypadkach niemożliwy. Jedną ze zmian w Regulaminie Przynależności Klubowej jest wprowadzenie zakazu opuszczania terytorium Polski, wiążące się z odbyciem 14-dniowej kwarantanny. W takim przypadku kontrakt zawodnika zostanie rozwiązany, a on nie będzie mógł zostać potwierdzony do startów w polskiej lidze nawet w sezonie 2021!

Reguluje to Art. 259, pkt. 5. „Wyjazd zawodnika z Polski w trakcie sezonu 2020, skutkujący koniecznością odbycia po powrocie do Polski obowiązkowej kwarantanny (bądź obowiązkowej kwarantanny w miejscu docelowym w podróży z Polski), stanowi ciężkie (rażące) naruszenie przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem, skutkujące rozwiązaniem kontraktu, zawieszeniem zawodnika w sezonie 2020 oraz koniecznością rozliczenia się przez zawodnika z klubem z otrzymanych zaliczek; ponadto taki zawodnik nie zostanie potwierdzony do startu także w sezonie 2021 (stosownie do art. 216 ust. 9 niniejszego regulaminu; z wyłączeniem sytuacji, gdyby wyjazd z Polski był uzasadniony ważnymi sytuacjami życiowymi, np. nadzwyczajnymi okolicznościami osobistymi, rodzinnymi).”

Zagraniczne federacje już zapowiedziały, że nie wydadzą zgody na starty swoim zawodnikom w polskiej lidze. Dotyczyć to może Duńczyków, Anglików i Szwedów. Może to doprowadzić do zdziesiątkowania składów polskich klubów. Tutaj w sukurs klubom podąża zmiana regulaminowa w instytucji gościa.

Z tego zapisu będą mogły korzystać zespoły we wszystkich ligach: PGE Ekstralidze, eWinner 1.LŻ i 2.LŻ. Drużyny będą mogły zakontraktować dowolną liczbę gości, a w meczu wystąpić będzie mogło nawet dwóch takich zawodników.

Gośćmi mogą być również seniorzy i zawodnicy zagraniczni. Kluby PGE Ekstraligi mogą skorzystać z żużlowców eWinner 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej. Natomiast pierwszoligowcy mogą sięgnąć po zawodników 2.LŻ. Wielu kibiców zdziwiło się dzisiejszym artykułem w Przeglądzie Sportowym odnośnie chęci startów w PGE Ekstralidze, Nicolai Klindta i Grzegorza Walaska. W myśl nowych przepisów praktycznie każdy zawodnik klubu pierwszoligowego, może sobie szukać dodatkowej pracy jako gość w PGE Ekstralidze.

Szczegółowy zakres zasad dotyczący instytucji gościa reguluje art. 246. Prezentujemy jego wybrane fragmenty:

5.Szczególną formą startu zawodnika jest jego udział w zawodach na zasadzie „gościa” w meczach DM I i II Ligi według zasad określonych w pkt 6-13 poniżej, natomiast w meczach DMP według zasad określonych w pkt 14-17.
6. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DM I ligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu DM II Ligi (włączając w to wypożyczenie) i posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DM I Ligi na zasadzie „gościa”.
7. Do dwóch „gości” w meczu DM I Ligi może wystąpić pod numerem startowym 1-5 lub 9-13.
8. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DM II ligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu Ekstraligi lub DM I Ligi (włączając w to wypożyczenie) i posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DM II Ligi na zasadzie „gościa”.
9. Klub Ekstraligi lub DM I Ligi zgłasza do podmiotu zarządzającego zawodników do lat 23 uprawnionych do startu na zasadzie„gościa” w DM II ligi pod numerami 1-5 lub 9-13 oraz dowolną liczbę krajowych zawodników młodzieżowych do lat 21 uprawnionych do startu na zasadzie „gościa” pod numerami 1-7 lub 9-15.
10. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DM I i II Ligi, w barwach którego ma wystąpić jako „gość” w trakcie sezonu w formie kontraktu wzorcowego.

16. Do dwóch „gości” w meczu DMP może wystąpić pod numerem startowym 1-5 lub 9-13:
1) jeden bez dodatkowych warunków,
2) jeden wyłącznie w przypadkach, gdy spełnione są warunki określone w Regulaminie DMP.
17. Obowiązują następujące przepisy dotyczące„gościa” w DMP:
1) punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą się do punktacji meczu,
2) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość” reprezentować barwy tylko jednego klubu DMP,
3) jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie rozgrywkowej, którego reprezentował jako„gość”,
4) „gość” jest liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników w składzie drużyny,
5) klub DMP może zakontraktować do kadry klubu dowolną liczbę gości w sezonie 2020.